Foreningen er tilsluttet:

Fodslawbladet   
(hovedforeningen)